Kunngjøringer

Besøk oss på facebook

Om oss

Tilgjengelig rullebane er 1030 x 45 meter. Terskel 08 og terskel 26 er merkemalt med gul maling. I lengderetning er midten av banen markert med 2 malte gule flater på hver side av senterline. Taksevei er markert med blå kjegler.

LDA: 850 m. TORA: 1030 m. 

Frekvens 121,300 MHz skal brukes som generell flykommunikasjonsfrekvens. Meld blindt! 

Det er IKKE flydrivstoff tilgjengelig på Geilo flyplass Dagali. 

Luftfartøyer med høyeste startmasse mindre enn 5700 kg og mindre enn 10 passasjerseter kan benytte flyplassen under visuelle flygeregler i dagslys. Alle som ønsker å benytte flyplassen må godkjennes av flyplassoperatøren for å sikre kunnskap om lokale regler og prosedyrer. Mobiltel: 900 22 804 / 908 67 209 eller 975 31 353. Ikke send sms til mobil 900 22 804, da denne som regel er viderekoblet.

Flyoppstilling er plassert nord for rullebanen, 120 m vest for belyst vindpølse. Her er redningsutstyr og brannslukkere plassert i hytte. Der er forankringslodd. Det er trådløs sone med tilgang til internett ved hytte. For å komme til/fra flyoppstilling med bil, ta kontakt med flyplassledelsen. Det er to sykler ved flyoppstilling som kan brukes ved behov. Det er utedo ved hytte flyoppstilling.

Kart for Geilo flyplass, Dagali er utarbeidet av Jeppesen.

Reproduced with permission of Jeppesen Sanderson, Inc. NOT FOR NAVIGATIONAL USE 

ENDI 19-1    II    ENDI 19-2

PPR-skjema

PPR skjema må sendes minimum 12 timer før planlagt ankomst. Vennligst ring oss på +47 900 22 804 dersom kortere tid.

Husk å fyll inn dato og tid for flyging, registreringsnummer for fly og ditt mobilnummer.

Ved å sende inn skjema bekrefter du å ha satt deg inn i flyoperative forhold ved Geilo flyplass Dagali. PPR er innvilget når det er mottatt svar fra flyplassledelsen.

900 22 804
Bygdevegen 185, 3588 DAGALI

Webkamera mot Sør-Øst

Klikk over for å bli ført til live webkamera. Du kan oppdatere siden hvert minutt for å oppdatere bildet.

Roterende webkamera

Klikk over for å bli ført til live webkamera. Du kan oppdatere siden hvert minutt for å oppdatere bildet.

Avgifter

Avgifter

Avgifter 2017

Type motor:

Startavgift:

Seilfly og trikes

0,-

En-motors fly med stempelmotor og alle helikoptre

100,-

To-motors fly med stempelmotor

200,-

For sammenhengende serier med Touch & Go betales tilsvarende 1 enkeltstart. Avgift betales i kasse på hytte ved flyoppstilling. Der er konvolutter med kvittering som fylles ut. Etter avtale kan avgift betales til bankkonto 2333.07.14328. Betaling merkes med reg.nr. fly og dato/tid for flyvning.

Nå kan du betale startavgift med Vipps til nummer 108378  Merkes med reg.nr.fly og dato.

Øvrige avgifter: Ved behov for ekstraordinære tiltak ifm. banepreparering, forbeholder Geilo Flyplass, Dagali seg retten til, etter forhåndsavtale, å fakturere brukeren for slike ekstrakostnader. For arrangementer/ flystevner/ flyleire/ fly-in, fastsetter Geilo Flyplass, Dagali avgifter i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med arrangøren.  

Flyplassdata

Flyplassdata

Kunngjøring av flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI) iht krav i BSL E 3-3 §13:

Flyplassens referansepunkt:    

602500N  0083046E (WGS 84)

Flyplassens høyde:    
2618 ft AMSL
Flyplassens utforming: 
Ref. VFR Manual - Jeppesen 
Rullebane:08/26    
Rettvisende retning:
076,61°/256,63° 
Rullebanelengde og -bredde:
1000 x 45 m 
Helning:
I lengderetning under 1%
Overflate:
Asfalt PCN-40 F/B/X/U
Sikkerhetsområde:
30 m foran baneterskelen og 25 m på hver side av rullebanens senterlinje
Taksebaner:
30 x 35 m
Oppstillingsplattform:
50 x 25 m. Parkering av fly på komprimert grus utenfor asfalt.
Merking:
Rullebanekanter, -senterlinje, midtmerking og terskler 26/08 er malt i gul kontrastfarge. Gul kantstripe langs sydsiden er malt bredere.
Lysanlegg:
Ingen, unntatt hinderlys og flomlys
Hinder:
Vindpølse (belyst) syd, samt terreng med elevasjon på hhv 3593 ft og 3478 ft nord av flyplassen (ikke belyst)
Banelengder:
TORA: 1000 m  LDA: 850 m
Luftfartstilsynets godkjennelse:

Flyplass til privat bruk for VFR-flyging i dagslys for fly med største tillatte startmasse 5700 kg, og for helikopter

Flyplassens anvendelsesområde og begrensninger i bruk:

For annen bruk enn den nevnt ovenfor kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet.
Andre informasjoner:

All bruk av flyplassen skal forhåndsavtales med flyplassoperatøren.

Ingen regelmessig snørydding.

Vis forsiktighet da elg og annet vilt kan forekomme på flyplassen!

Flydrivstoff  er IKKE tilgjengelig.

Lenker

Yr.no
Yr.no

Værvarsel for Geilo Flyplass Dagali fra Yr.no

Yr.no

Værvarsel for Geilo Flyplass Dagali fra Yr.no

Dagali Opplevelser
Dagali Opplevelser

For aktiviteter 

Dagali Opplevelser

For aktiviteter 

Storm.no
Storm.no

Værvarsel for Geilo Flyplass Dagali fra storm.no  

Storm.no

Værvarsel for Geilo Flyplass Dagali fra storm.no